لوازم سرامیکی

لوازم سرامیکی آزمایشگاهی

لوازم سرامیکی آزمایشگاهی جزو محصولات مصرفی آزمایشگاهی بوده و با توجه به جنس و کاربرد آن ها مشتریان معدود و مخصوص به خود را دارند.

لوازم سرامیکی آمایشگاهی را میتوان اینگونه نام برد:

بوته چینی (کروزه چینی)
هاون چینی
کپسول چینی یا ظرف تبخیر
قیف بوخنر

ويژگيهاي ظروف آزمايشگاهي سراميكي:

تخلخل: مقدار تخلخل ظروف آزمايشگاهي سراميك بايد به گونه اي باشد كه هنگام آزمون ظرف مورد آزمون لك برندارد.
لعاب: ظروف آزمايشگاهي سراميكي بايد به گونه اي باشد كه هنگام آزمون فاقد هرگونه ترك خوردگي يا ساير عيوب باشد.
مقاومت لعاب نسبت به دماي بالا
هنگام آزمون لعاب چيني نبايد نرم شود.
پايداري جرم در برابر شعله
هنگام انجام آزمون پايداري جرم در برابر شعله مقدار تغيير جرم نبايد از 0.1 ميليگرم از هر 10 گرم آزمونه بيشتر باشد.
مقاومت لعاب در برابر اسيد يا قليا

لوازم چینی و سرامیکی آزمایشگاهی- آراز زیست

هنگام آزمون مطابق روش شرح داده شده در پيوست ث استاندارد بند 2-1 ،جرم چيني نبايد             هنگامي كه در معرض مواد شيمايي زير قرار ميگيرد بيش از مقادير مشخص شده كاهش يابد:

01 /0 ميليگرم در هر سانتيمتر مربع از كل سطح داخلي ظرف آزمون اسيد كلريدريك
1 /0 ميليگرم در هر سانتي متر مربع از سطح پوشيده شده از مايع آزمون كربنات سديم
6 /0 ميليگرم در هر سانتيمتر مربع از سطح پوشيده شده از مايع آزمون هيدروكسيد سديم

لوازم سرامیکی

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مگنت

مگنت

۹,۰۰۰ تومان۶۲,۰۰۰ تومان
توضیحات مختصر: مگنت-چین سایز: 0.5 سانتی متر-6 سانتی متر تعداد: 1

سبد خرید